แนะนำหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง
ออนไลน์ในขณะนี้ 7 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปี2559


วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เปิดการศึกษาอบรม ปี 2559 จำนวน 4 สาขา ได้แก่

1.สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต(การล้างไตทางช่องท้อง) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์-3 มิถุนายน 2559

   ผู้เข้าอบรม จำนวน 45 คน 

2. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง  อบรมระหว่างวันที่ 18 เมษายน-5 สิงหาคม 2559

   ผู้เข้าอบรม จำนวน 32 คน

3. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ อบรมระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม-19 สิงหาคม 2559 

   ผู้เข้าอบรม จำนวน 24 คน

4. สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล อบรมระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม-18 พฤศจิกายน 2559

   ผู้เข้าอบรม จำนวน 12 คน

  รวมผู้เข้าศึกษาอบรม ทั้งสิ้น 113 คน 

[กลับไป]