แนะนำหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2558


ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสงวนวรรณ เฟื่องเพ็ชร วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

มีผู้สำเร็จการศึกษาอบรม 2 สาขา ได้แก่

1. สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ จำนวน 30 คน

2. สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล จำนวน 16 คน 

[กลับไป]