แนะนำหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
บุคลากร

หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายบริการวิชาการและการวิจัย

____________1.jpg

นางสาวลาวัลย์ แหวนพิรอด

ตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง


_______________1.jpg

นางกนกพร  สุนทรรัตนานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ติดต่อเรา 

โทรศัพท์  0 2256 4092-9 ต่อ 414  โทรสาร ต่อ 515  e-mail address : ccne@stin.ac.th


[กลับไป]